Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

σεξουαλική αποχή

  1. Αρχική
  2. συμπεριφορά
  3. σεξουαλική συμπεριφορά
  4. σεξουαλική αποχή
σεξουαλική αποχή
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001