Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης

  1. Αρχική
  2. επιστήμες της ζωής
  3. βιολογικές επιστήμες
  4. φυσιολογία
  5. φυσιολογία αίματος
  6. αιμοδυναμική
  7. σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης
σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001