Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

κοινωνική ευθύνη

  1. Αρχική
  2. δεοντολογία
  3. ηθική
  4. κοινωνική ευθύνη
κοινωνική ευθύνη
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001