Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

οστεοενσωμάτωση

  1. Αρχική
  2. επιστήμες της ζωής
  3. βιολογικά φαινόμενα
  4. οστεοενσωμάτωση
οστεοενσωμάτωση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001