Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αλκοόλες σακχάρων

  1. Αρχική
  2. χημικά
  3. οργανικές χημικές ενώσεις
  4. αλκοόλες
  5. αλκοόλες σακχάρων
αλκοόλες σακχάρων
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001