Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

βρογχοσπιρομετρία

  1. Αρχική
  2. διαγνωστική
  3. δοκιμασίες πνευμονικής λειτουργίας
  4. βρογχοσπιρομετρία
βρογχοσπιρομετρία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001