Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

φαρυγγεκτομή

  1. Αρχική
  2. χειρουργικές επεμβάσεις
  3. ωτορινολαρυγγολογική χειρουργική
  4. φαρυγγεκτομή
φαρυγγεκτομή
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001