Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

λαπαροσκοπική χειρουργική

  1. Αρχική
  2. χειρουργικές επεμβάσεις
  3. ενδοσκοπική χειρουργική
  4. λαπαροσκοπική χειρουργική
λαπαροσκοπική χειρουργική
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001