Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αρθρόδεση

  1. Αρχική
  2. χειρουργικές επεμβάσεις
  3. ορθοπεδικές επεμβάσεις
  4. αρθρόδεση
αρθρόδεση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001