Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

πολφίτιδα

  1. Αρχική
  2. νοσήματα
  3. στοματογναθικά νοσήματα
  4. πολφίτιδα
πολφίτιδα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001