Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αλληλεπιδράσεις τροφίμων-φαρμάκων

  1. Αρχική
  2. επιστήμες της ζωής
  3. φαρμακολογικά φαινόμενα
  4. αλληλεπιδράσεις φαρμάκων
  5. αλληλεπιδράσεις τροφίμων-φαρμάκων
αλληλεπιδράσεις τροφίμων-φαρμάκων
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001