Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

συντήρηση τροφίμων

  1. Αρχική
  2. βιομηχανία
  3. βιομηχανία τροφίμων
  4. τεχνολογία τροφίμων
  5. συντήρηση τροφίμων
συντήρηση τροφίμων
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001