Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

δωμάτια αρρώστων

  1. Αρχική
  2. υγεία
  3. υγειονομικές εγκαταστάσεις
  4. νοσοκομεία
  5. δωμάτια αρρώστων
δωμάτια αρρώστων
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001