Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

μακροπρόθεσμη φροντίδα

  1. Αρχική
  2. υγεία
  3. υπηρεσίες υγείας
  4. φροντίδα αρρώστου
  5. μακροπρόθεσμη φροντίδα
μακροπρόθεσμη φροντίδα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001