Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

κοινωνική αλλαγή

  1. Αρχική
  2. επιστήμες συμπεριφοράς
  3. κοινωνικές επιστήμες
  4. κοινωνιολογία
  5. κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες
  6. κοινωνική αλλαγή
κοινωνική αλλαγή
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001