Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

ενδοφλέβιες ενέσεις

  1. Αρχική
  2. τεχνικές
  3. διερευνητικές τεχνικές
  4. οδοί χορήγησης φαρμάκων
  5. ενέσεις
  6. ενδοφλέβιες ενέσεις
ενδοφλέβιες ενέσεις
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001