Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αορτική βαλβίδα

  1. Αρχική
  2. επιστήμες της ζωής
  3. βιολογικές επιστήμες
  4. ανατομία
  5. καρδιαγγειακό σύστημα
  6. καρδιά
  7. καρδιακές βαλβίδες
  8. αορτική βαλβίδα
αορτική βαλβίδα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001