Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

τεχνητός τοκετός

  1. Αρχική
  2. χειρουργικές επεμβάσεις
  3. μαιευτική χειρουργική
  4. τεχνητός τοκετός
τεχνητός τοκετός
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001