Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

κέντρα αποκατάστασης

  1. Αρχική
  2. υγεία
  3. υγειονομικές εγκαταστάσεις
  4. κέντρα υγείας
  5. κέντρα αποκατάστασης
κέντρα αποκατάστασης
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001