Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

τμηματική μαστεκτομή

  1. Αρχική
  2. χειρουργικές επεμβάσεις
  3. μαστεκτομή
  4. τμηματική μαστεκτομή
τμηματική μαστεκτομή
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001