Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

εξάρτηση από ναρκωτικά

  1. Αρχική
  2. επιστήμες συμπεριφοράς
  3. κοινωνικές επιστήμες
  4. κοινωνιολογία
  5. κοινωνικά προβλήματα
  6. εξάρτηση από τοξικές ουσίες
  7. εξάρτηση από ναρκωτικά
εξάρτηση από ναρκωτικά
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001