Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού

  1. Αρχική
  2. χειρουργικές επεμβάσεις
  3. νευροχειρουργικές επεμβάσεις
  4. παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού
παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001