Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αιματοεγκεφαλικός φραγμός

  1. Αρχική
  2. επιστήμες της ζωής
  3. βιολογικές επιστήμες
  4. ανατομία
  5. νευρικό σύστημα
  6. κεντρικό νευρικό σύστημα
  7. εγκέφαλος
  8. αιματοεγκεφαλικός φραγμός
αιματοεγκεφαλικός φραγμός
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001