Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

φαρμακοκινητική

  1. Αρχική
  2. επιστήμες της ζωής
  3. φαρμακολογικά φαινόμενα
  4. βιοφαρμακευτική
  5. φαρμακοκινητική
φαρμακοκινητική
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001