Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

φαρμακευτική υπερευαισθησία

  1. Αρχική
  2. νοσήματα
  3. ανοσολογικά νοσήματα
  4. υπερευαισθησία
  5. φαρμακευτική υπερευαισθησία
φαρμακευτική υπερευαισθησία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001