Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

φροντίδα ετοιμοθάνατων

  1. Αρχική
  2. υγεία
  3. υπηρεσίες υγείας
  4. φροντίδα αρρώστου
  5. φροντίδα ετοιμοθάνατων
φροντίδα ετοιμοθάνατων
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001