Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

βρογχοσπασμός

  1. Αρχική
  2. νοσήματα
  3. νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος
  4. βρογχοσπασμός
βρογχοσπασμός
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001