Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

φθοριούχο νάτριο

  1. Αρχική
  2. χημικά
  3. ανόργανες χημικές ενώσεις
  4. άλατα
  5. φθοριούχα
  6. φθοριούχο νάτριο
φθοριούχο νάτριο
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001