Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

νοσήματα άνω γνάθου

  1. Αρχική
  2. νοσήματα
  3. στοματογναθικά νοσήματα
  4. νοσήματα άνω γνάθου
νοσήματα άνω γνάθου
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001