Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

κυτταρική διαμερισματοποίηση

  1. Αρχική
  2. επιστήμες της ζωής
  3. βιολογικές επιστήμες
  4. φυσιολογία
  5. κυτταρική φυσιολογία
  6. κυτταρική διαμερισματοποίηση
κυτταρική διαμερισματοποίηση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001