Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

λίπαση

  1. Αρχική
  2. χημικά
  3. ένζυμα
  4. υδρολάσες
  5. λίπαση
λίπαση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001