Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

βιοψία

  1. Αρχική
  2. διαγνωστική
  3. δειγματοληψία
  4. βιοψία
βιοψία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001