Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

τομογραφία με σπιν των πρωτονίων

  1. Αρχική
  2. διαγνωστική
  3. διαγνωστική απεικονιστική
  4. τομογραφία
  5. τομογραφία με σπιν των πρωτονίων
τομογραφία με σπιν των πρωτονίων
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001