Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

μεταφορά ωαρίου

  1. Αρχική
  2. επιστήμες της ζωής
  3. βιολογικές επιστήμες
  4. φυσιολογία
  5. αναπαραγωγή
  6. γονιμοποίηση
  7. μεταφορά ωαρίου
μεταφορά ωαρίου
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001