Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

εγκεφαλικό έμφρακτο

  1. Αρχική
  2. νοσήματα
  3. καρδιαγγειακά νοσήματα
  4. αγγειακά νοσήματα
  5. εγκεφαλικές αγγειακές διαταραχές
  6. εγκεφαλική ισχαιμία
  7. εγκεφαλικό έμφρακτο
εγκεφαλικό έμφρακτο
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001