Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

πρόπτωση καρδιακής βαλβίδας

  1. Αρχική
  2. νοσήματα
  3. καρδιαγγειακά νοσήματα
  4. καρδιακά νοσήματα
  5. πρόπτωση καρδιακής βαλβίδας
πρόπτωση καρδιακής βαλβίδας
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001