Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή

  1. Αρχική
  2. χειρουργικές επεμβάσεις
  3. μαστεκτομή
  4. ριζική μαστεκτομή
  5. τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή
τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001