Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

πνευμονικό απόστημα

  1. Αρχική
  2. διάγνωση
  3. συμπτώματα
  4. φλεγμονή
  5. απόστημα
  6. πνευμονικό απόστημα
πνευμονικό απόστημα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001