Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

ατμοσφαιρική πίεση

  1. Αρχική
  2. περιβάλλον
  3. ατμόσφαιρα
  4. ατμοσφαιρική πίεση
ατμοσφαιρική πίεση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001