Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

  1. Αρχική
  2. υγεία
  3. διοίκηση υπηρεσιών υγείας
  4. πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001