Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

βρογχοσκόπηση

  1. Αρχική
  2. χειρουργικές επεμβάσεις
  3. ενδοσκοπική χειρουργική
  4. βρογχοσκόπηση
βρογχοσκόπηση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001