Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αλκάλια

  1. Αρχική
  2. χημικά
  3. ανόργανες χημικές ενώσεις
  4. αλκάλια
αλκάλια
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001