Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

λαγώχειλος

  1. Αρχική
  2. νοσήματα
  3. στοματογναθικά νοσήματα
  4. λαγώχειλος
λαγώχειλος
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001