Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

τεχνητός πνευμοθώρακας

  1. Αρχική
  2. χειρουργικές επεμβάσεις
  3. θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις
  4. χειρουργική πνεύμονα
  5. τεχνητός πνευμοθώρακας
τεχνητός πνευμοθώρακας
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001