Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

καρδιογενές σοκ

  1. Αρχική
  2. νοσήματα
  3. καρδιαγγειακά νοσήματα
  4. καρδιακά νοσήματα
  5. έμφραγμα μυοκαρδίου
  6. καρδιογενές σοκ
καρδιογενές σοκ
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001