Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

διοίκηση νοσοκομείου

  1. Αρχική
  2. υγεία
  3. διοίκηση υπηρεσιών υγείας
  4. διοίκηση νοσοκομείου
διοίκηση νοσοκομείου
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001