Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αιμοδυναμική παρατήρηση

  1. Αρχική
  2. διαγνωστική
  3. αιμοδυναμική παρατήρηση
αιμοδυναμική παρατήρηση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001