Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αποκομιδή απορριμάτων

  1. Αρχική
  2. υγεία
  3. δημόσια υγεία
  4. αποκομιδή απορριμάτων
αποκομιδή απορριμάτων
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001