Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αλληλεπιδράσεις φαρμάκων-θρεπτικών ουσιών

  1. Αρχική
  2. επιστήμες της ζωής
  3. φαρμακολογικά φαινόμενα
  4. αλληλεπιδράσεις φαρμάκων
  5. αλληλεπιδράσεις φαρμάκων-θρεπτικών ουσιών
αλληλεπιδράσεις φαρμάκων-θρεπτικών ουσιών
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001