Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

υπερηχογραφία μαστού

  1. Αρχική
  2. διαγνωστική
  3. διαγνωστική απεικονιστική
  4. υπερηχογραφία
  5. υπερηχογραφία μαστού
υπερηχογραφία μαστού
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001